Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Venus Luxury Quận 5 Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Venus Luxury Quận 5
Vị trí dự án Venus Luxury Quận 5
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Venus Luxury Quận 5 Đường 64 Tân Thành chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành
Tiện ích dự án căn hộ chung cư Venus Luxury Quận 5 Đường 64 Tân Thành chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
22
Số căn:
340
Quy mô:
4.000m2
Mật độ xây dựng:
50%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:1 Số tầng:22
Quy mô:4.000m2 Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:340 Ngày hoàn thành:23/06/2022
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:1
Số tầng:22
Quy mô:4.000m2
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:340
Ngày hoàn thành:23/06/2022
2