Upload Image...
Nội thất dự án Ventura Quận 2
Nội thất dự án Ventura Quận 2
Tiện ích dự án Ventura Quận 2
Tiện ích dự án Ventura Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
64
Quy mô:
2 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Kiến Á
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:2 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:64 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Kiến Á
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:2 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:64
Ngày hoàn thành:
2