VENEZIA BEACH HỒ TRÀM BÌNH THUẬN

Trang chủ 

› Dự án 

› Hồ Tràm Bình Thuân 

Tổng quan dự án Venezia Beach Hồ Tràm Bình Thuận.
Tiện ích dự án Venezia Beach Hồ Tràm Bình Thuận.
Tiện ích dự án Venezia Beach Hồ Tràm Bình Thuận.
Tiện ích dự án Venezia Beach Hồ Tràm Bình Thuận.
Thiết kế dự án Venezia Beach Hồ Tràm Bình Thuận
Mặt bằng dự án Venezia Beach Hồ Tràm Bình Thuận.
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
0
Số tầng:
Số căn:
3.979
Quy mô:
720.184,3m2
Mật độ xây dựng:
25%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:0 Số tầng:
Quy mô:720.184,3m2 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:3.979 Ngày hoàn thành:01/10/2023
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:0
Số tầng:
Quy mô:720.184,3m2
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:3.979
Ngày hoàn thành:01/10/2023
2