VẠN PHÚC CITY THỦ ĐỨC

Trang chủ 

› Mua nhà 

Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Vạn Phúc City Thủ Đức Quốc lộ 13 chủ đầu tư Tập đoàn Đại Phúc
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Vạn Phúc City Thủ Đức Quốc lộ 13 chủ đầu tư Tập đoàn Đại Phúc
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Vạn Phúc City Thủ Đức Quốc lộ 13 chủ đầu tư Tập đoàn Đại Phúc
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Vạn Phúc City Thủ Đức Quốc lộ 13 chủ đầu tư Tập đoàn Đại Phúc
Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
13
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
1980000
Mật độ xây dựng:
40%
Loại: Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:13 Số tầng:
Quy mô:1980000 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:13
Số tầng:
Quy mô:1980000
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2