VALORA FUJI QUẬN 9

Trang chủ 

› Mua nhà 

Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Valora Fuji Quận 9 đường D1 chủ đầu tư Nam Long
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Valora Fuji Quận 9 đường D1 chủ đầu tư Nam Long
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Valora Fuji Quận 9 đường D1 chủ đầu tư Nam Long
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Valora Fuji Quận 9 đường D1 chủ đầu tư Nam Long
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Valora Fuji Quận 9 đường D1 chủ đầu tư Nam Long
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Valora Fuji Quận 9 đường D1 chủ đầu tư Nam Long
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
84
Quy mô:
50000
Mật độ xây dựng:
16%
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:50000 Mật độ xây dựng:16%
Số căn hộ:84 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:50000
Mật độ xây dựng:16%
Số căn hộ:84
Ngày hoàn thành:
2