Upload Image...
Phối cảnh dự án Tropic Garden Quận 2
Phối cảnh dự án Tropic Garden Quận 2
Tiện ích dự án Tropic Garden Quận 2
Nội thất dự án Tropic Garden Quận 2
Nội thất dự án Tropic Garden Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
27
Số căn:
1008
Quy mô:
2.5 ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa Ốc Nova (Novaland)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:5 Số tầng:27
Quy mô:2.5 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1008 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa Ốc Nova (Novaland)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:5
Số tầng:27
Quy mô:2.5 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1008
Ngày hoàn thành:
2