TOPIA GARDEN QUẬN 9

Trang chủ 

› Mua nhà 

Hình ảnh phối cảnh dự án nhà phố Topia Garden Quận 9 đường Bưng Ông Thoàn Chủ đầu tư Khang Điền
Hình ảnh phối cảnh dự án nhà phố Topia Garden Quận 9 đường Bưng Ông Thoàn Chủ đầu tư Khang Điền
Hình ảnh phối cảnh dự án nhà phố Topia Garden Quận 9 đường Bưng Ông Thoàn Chủ đầu tư Khang Điền
Hình ảnh phối cảnh dự án nhà phố Topia Garden Quận 9 đường Bưng Ông Thoàn Chủ đầu tư Khang Điền
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
159
Quy mô:
60.194m2
Mật độ xây dựng:
32%
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:60.194m2 Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:159 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:60.194m2
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:159
Ngày hoàn thành:
2