TOPAZ ELITE QUẬN 8 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 8

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
30
Số căn:
2339
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4 Số tầng:30
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:2339 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4
Số tầng:30
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:2339
Ngày hoàn thành:
2