TNR VIVA PANORAMA QUẬN 7 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Mua nhà 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 7

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
23
Số căn:
1900
Quy mô:
23.000m2
Mật độ xây dựng:
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:23
Quy mô:23.000m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1900 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:23
Quy mô:23.000m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1900
Ngày hoàn thành:
2