TNR KENTON NODE QUẬN 7 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
30
Số căn:
900
Quy mô:
108.000m2
Mật độ xây dựng:
23%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:3 Số tầng:30
Quy mô:108.000m2 Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:900 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:3
Số tầng:30
Quy mô:108.000m2
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:900
Ngày hoàn thành:
2