Upload Image...
Phối cảnh dự án Thủ Thiêm Sky Quận 2
Phối cảnh dự án Thủ Thiêm Sky Quận 2
Thiết kế dự án Thủ Thiêm Sky Quận 2
Thiết kế dự án Thủ Thiêm Sky Quận 2
Tiện ích dự án Thủ Thiêm Sky Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
20
Số căn:
304
Quy mô:
4.076 m2
Mật độ xây dựng:
34%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Thủ Thiêm
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:20
Quy mô:4.076 m2 Mật độ xây dựng:34%
Số căn hộ:304 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Thủ Thiêm
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:20
Quy mô:4.076 m2
Mật độ xây dựng:34%
Số căn hộ:304
Ngày hoàn thành:
2