THE VISTA AN PHÚ QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

Upload Image...
Phối cảnh dự án The Vista An Phú Quận 2
Tiện ích dự án The Vista An Phú Quận 2
Tiện ích dự án The Vista An Phú Quận 2
Phối cảnh dự án The Vista An Phú Quận 2
Tiện ích dự án The Vista An Phú Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
28
Số căn:
1152
Quy mô:
23,643 m²
Mật độ xây dựng:
27
Chủ đầu tư: CapitaLand Việt Nam
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:6 Số tầng:28
Quy mô:23,643 m² Mật độ xây dựng:27
Số căn hộ:1152 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: CapitaLand Việt Nam
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:6
Số tầng:28
Quy mô:23,643 m²
Mật độ xây dựng:27
Số căn hộ:1152
Ngày hoàn thành:
2