Dự án căn hộ The Tresor Quận 4.
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Tresor Quận 5 Chủ đầu tư Novaland
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Tresor Quận 5 Chủ đầu tư Novaland
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Tresor Quận 5 Chủ đầu tư Novaland
Vị trí hấp dẫn của dự án The Tresor Quận 4.
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
33
Số căn:
Quy mô:
6.201,6m2
Mật độ xây dựng:
44%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa Ốc Nova (Novaland)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:33
Quy mô:6.201,6m2 Mật độ xây dựng:44%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:31/12/2017
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa Ốc Nova (Novaland)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:33
Quy mô:6.201,6m2
Mật độ xây dựng:44%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:31/12/2017
2