Upload Image...
Phối cảnh dự án The Sun Avenue Quận 2
Nội thất dự án The Sun Avenue Quận 2
Nội thất dự án The Sun Avenue Quận 2
Tiện ích dự án The Sun Avenue Quận 2
Tiện ích dự án The Sun Avenue Quận 2
Tiện ích dự án The Sun Avenue Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
33
Số căn:
1888
Quy mô:
46.715,50 m2
Mật độ xây dựng:
50%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:8 Số tầng:33
Quy mô:46.715,50 m2 Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:1888 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:8
Số tầng:33
Quy mô:46.715,50 m2
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:1888
Ngày hoàn thành:
2