Tổng quan dự án The River Thủ Thiêm Quận 2
Tổng quan dự án The River Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích dự án THE RIVER THỦ THIÊM quận 2
Tổng quan dự án The River Thủ Thiêm Quận 2
Thiết kế dự án dự án THE RIVER THỦ THIÊM
thiet-ke-du-an-the-river-thu-thiem-quan-2
Tiện ích dự án THE RIVER THỦ THIÊM quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
Số căn:
525
Quy mô:
15.379 m2
Mật độ xây dựng:
58%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Thủ Thiêm River Park.
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3 Số tầng:
Quy mô:15.379 m2 Mật độ xây dựng:58%
Số căn hộ:525 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Thủ Thiêm River Park.
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3
Số tầng:
Quy mô:15.379 m2
Mật độ xây dựng:58%
Số căn hộ:525
Ngày hoàn thành:
2