Tổng quan dự án căn hộ chung cư The Ricca Quận 9
Tiện ích dự án căn hộ chung cư THE RICCA QUẬN 9
Tiện ích dự án căn hộ chung cư THE RICCA QUẬN 9
Tiện ích dự án căn hộ chung cư THE RICCA QUẬN 9
Tiến độ dự án căn hộ chung cư THE RICCA QUẬN 9
Tiện ích dự án căn hộ chung cư THE RICCA QUẬN 9
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
18
Số căn:
520
Quy mô:
12.567m2
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tân Phú.
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:18
Quy mô:12.567m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:520 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tân Phú.
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:18
Quy mô:12.567m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:520
Ngày hoàn thành:
2