THE RAINBOW VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

Trang chủ 

› Dự án 

› Quận 9 

Tổng quan dự án căn hộ The Rainbow Vinhomes Grand Prark Quận 9
Tổng quan dự án căn hộ The Rainbow Vinhomes Grand Prark Quận 9
Thiết kế dự án căn hộ The Rainbow Vinhomes Grand Prark Quận 9
Nội thất dự án căn hộ The Rainbow Vinhomes Grand Prark Quận 9
Tiện ích dự án căn hộ The Rainbow Vinhomes Grand Prark Quận 9
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
17
Số tầng:
Số căn:
10.007
Quy mô:
200.000 m2
Mật độ xây dựng:
Dưới 25%
Chủ đầu tư: Công ty CP Vinhomes
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:17 Số tầng:
Quy mô:200.000 m2 Mật độ xây dựng:Dưới 25%
Số căn hộ:10.007 Ngày hoàn thành:01/07/2020
Chủ đầu tư: Công ty CP Vinhomes
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:17
Số tầng:
Quy mô:200.000 m2
Mật độ xây dựng:Dưới 25%
Số căn hộ:10.007
Ngày hoàn thành:01/07/2020
2