Tổng quan dự án căn hộ The Palace Residence Quận 2
Mặt bằng dự án căn hộ The Palace Residence Quận 2
Thiết kế dự án căn hộ The Palace Residence Quận 2
Nội thất dự án căn hộ The Palace Residence Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ The Palace Residence Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ The Palace Residence Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
36
Số căn:
1820
Quy mô:
24.500 m2
Mật độ xây dựng:
28%
Chủ đầu tư: Novaland
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:6 Số tầng:36
Quy mô:24.500 m2 Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:1820 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Novaland
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:6
Số tầng:36
Quy mô:24.500 m2
Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:1820
Ngày hoàn thành:
2