Phối cảnh dự án căn hộ The Nassim Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ The Nassim Quận 2
Phối cảnh dự án căn hộ The Nassim Quận 2
Tiện ích căn hộ The Nassim Quận 2
Tiện ích căn hộ The Nassim Quận 2
Tiện ích căn hộ The Nassim Quận 2
Tiện ích căn hộ The Nassim Quận 2
Tiện ích căn hộ The Nassim Quận 2
Thiết kế căn hộ The Nassim Quận 2
Thiết kế căn hộ The Nassim Quận 2
Nội thất căn hộ The Nassim Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
29
Số căn:
238
Quy mô:
6.464 m2
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Sơn Kim Land & HongKong Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:29
Quy mô:6.464 m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:238 Ngày hoàn thành:11/04/2018
Chủ đầu tư: Sơn Kim Land & HongKong Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:29
Quy mô:6.464 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:238
Ngày hoàn thành:11/04/2018
2