Tổng quan dự án căn hộ The Metropole Thủ Thiêm Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ The Metropole Thủ Thiêm Quận 2
Thiết kế dự án căn hộ The Metropole Thủ Thiêm Quận 2
Nội thất dự án căn hộ The Metropole Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ The Metropole Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ The Metropole Thủ Thiêm Quận 2
Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
Số căn:
1102
Quy mô:
75,965m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Sơn Kim Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:5 Số tầng:
Quy mô:75,965m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1102 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Sơn Kim Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:5
Số tầng:
Quy mô:75,965m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1102
Ngày hoàn thành:
2