Tổng quan dự án căn hộ The Marq Quận 1
Tổng quan dự án căn hộ The Marq Quận 1
Tiện ích dự án căn hộ The Marq Quận 1
Tiện ích dự án căn hộ The Marq Quận 1
Tổng quan dự án căn hộ The Marq Quận 1
Tổng quan dự án căn hộ The Marq Quận 1
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn:
515
Quy mô:
5.146.4 m2
Mật độ xây dựng:
45%
Chủ đầu tư: An Gia Investment
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:26
Quy mô:5.146.4 m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:515 Ngày hoàn thành:01/02/2022
Chủ đầu tư: An Gia Investment
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:5.146.4 m2
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:515
Ngày hoàn thành:01/02/2022
2