Tổng quan dự án The Maris Vũng Tàu
Tổng quan dự án The Maris Vũng Tàu
Tổng quan dự án The Maris Vũng Tàu
Tiện ích dự án THE MARIS Vũng Tàu
Tiện ích dự án THE MARIS Vũng Tàu
Tiện ích dự án THE MARIS Vũng Tàu
Tiện ích dự án THE MARIS Vũng Tàu
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
23ha
Mật độ xây dựng:
23%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương.
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:23ha Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương.
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:23ha
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2