THE MANHATTAN VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

Trang chủ 

› Dự án 

Hình ảnh phối cảnh dự án nhà phố The Manhattan Vinhomes Grand Park Quận 9 Quận 9 Chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup
Nội thất dự án nhà phố chung cư The Manhattan Vinhomes Grand Park Quận 9 Quận 9 Đường Duong-nguyen-xien chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup
Nội thất dự án nhà phố chung cư The Manhattan Vinhomes Grand Park Quận 9 Quận 9 Đường Duong-nguyen-xien chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup
Tiến độ dự án nhà phố chung cư The Manhattan Vinhomes Grand Park Quận 9 Quận 9 Đường Duong-nguyen-xien chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup
Tiện ích dự án nhà phố chung cư The Manhattan Vinhomes Grand Park Quận 9 Quận 9 Đường Duong-nguyen-xien chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup
Tiện ích dự án nhà phố chung cư The Manhattan Vinhomes Grand Park Quận 9 Quận 9 Đường Duong-nguyen-xien chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
2
Số căn:
1.350
Quy mô:
2720000m2
Mật độ xây dựng:
20 - 25%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:2
Quy mô:2720000m2 Mật độ xây dựng:20 - 25%
Số căn hộ:1.350 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:2720000m2
Mật độ xây dựng:20 - 25%
Số căn hộ:1.350
Ngày hoàn thành:
2