Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
40
Số căn:
231
Quy mô:
16,000 m2
Mật độ xây dựng:
32%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2 Số tầng:40
Quy mô:16,000 m2 Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:231 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2
Số tầng:40
Quy mô:16,000 m2
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:231
Ngày hoàn thành:
2