Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Habitat Bình Dương Chủ đầu tư Tập đoàn SembCorp Gateway và Công ty liên doanh Việt Nam - Singapore
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Habitat Bình Dương Chủ đầu tư Tập đoàn SembCorp Gateway và Công ty liên doanh Việt Nam - Singapore
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Habitat Bình Dương Chủ đầu tư Tập đoàn SembCorp Gateway và Công ty liên doanh Việt Nam - Singapore
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Habitat Bình Dương Chủ đầu tư Tập đoàn SembCorp Gateway và Công ty liên doanh Việt Nam - Singapore
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Habitat Bình Dương Chủ đầu tư Tập đoàn SembCorp Gateway và Công ty liên doanh Việt Nam - Singapore
Vị trí địa chỉ dự án căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương Đường Đại lộ, Hữu Nghị chủ đầu tư Tập đoàn SembCorp Gateway và Công ty liên doanh Việt Nam - Singapore
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
11
Số tầng:
18
Số căn:
793
Quy mô:
4 ha
Mật độ xây dựng:
36.4
Chủ đầu tư: Tập đoàn SembCorp Gateway và Công ty liên doanh Việt Nam - Singapore
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:11 Số tầng:18
Quy mô:4 ha Mật độ xây dựng:36.4
Số căn hộ:793 Ngày hoàn thành:31/12/2023
Chủ đầu tư: Tập đoàn SembCorp Gateway và Công ty liên doanh Việt Nam - Singapore
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:11
Số tầng:18
Quy mô:4 ha
Mật độ xây dựng:36.4
Số căn hộ:793
Ngày hoàn thành:31/12/2023
2