Tổng quan dự án The Grand Manhattan Quận 1
Tổng quan dự án The Grand Manhattan Quận 1
Tiện ích dự án The Grand Manhattan Quận 1
Tổng quan dự án The Grand Manhattan Quận 1
Tiện ích dự án The Grand Manhattan Quận 1
Tiện ích dự án The Grand Manhattan Quận 1
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
39
Số căn:
1027
Quy mô:
14.002 m2
Mật độ xây dựng:
49.7%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3 Số tầng:39
Quy mô:14.002 m2 Mật độ xây dựng:49.7%
Số căn hộ:1027 Ngày hoàn thành:01/05/2023
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3
Số tầng:39
Quy mô:14.002 m2
Mật độ xây dựng:49.7%
Số căn hộ:1027
Ngày hoàn thành:01/05/2023
2