THE CBD PREMIUM HOME QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

Upload Image...
Phối cảnh dự án The CBD Premium Home Quận 2
Thiết kế dự án The CBD Premium Home Quận 2
Tiện ích dự án The CBD Premium Home Quận 2
Phối cảnh dự án The CBD Premium Home Quận 2
Phối cảnh dự án The CBD Premium Home Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
21
Số căn:
620
Quy mô:
30.287m2
Mật độ xây dựng:
40.6
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:21
Quy mô:30.287m2 Mật độ xây dựng:40.6
Số căn hộ:620 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:21
Quy mô:30.287m2
Mật độ xây dựng:40.6
Số căn hộ:620
Ngày hoàn thành:
2