THE ASCENT QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

Upload Image...
Phối cảnh dự án The Ascent Quận 2
Phối cảnh dự án The Ascent Quận 2
Tiện ích dự án The Ascent Quận 2
Tiện ích dự án The Ascent Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
29
Số căn:
280
Quy mô:
6.677 m2
Mật độ xây dựng:
49%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:29
Quy mô:6.677 m2 Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:280 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:29
Quy mô:6.677 m2
Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:280
Ngày hoàn thành:
2