THẢO ĐIỀN PEARL QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

Upload Image...
Phối cảnh dự án Thảo Điền Pearl Quận 2
Tiện ích dự án Thảo Điền Pearl Quận 2
Tiện ích dự án Thảo Điền Pearl Quận 2
Phối cảnh dự án Thảo Điền Pearl Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
31
Số căn:
Quy mô:
12.855 m2
Mật độ xây dựng:
Khối đế: 55,71% ,Khối tháp: 20.42%
Chủ đầu tư: SSG Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:31
Quy mô:12.855 m2 Mật độ xây dựng:Khối đế: 55,71% ,Khối tháp: 20.42%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: SSG Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:31
Quy mô:12.855 m2
Mật độ xây dựng:Khối đế: 55,71% ,Khối tháp: 20.42%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2