TECCO HOME BÌNH DƯƠNG - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› Bình Dương 

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
25
Số căn:
420
Quy mô:
4.497m2
Mật độ xây dựng:
19%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:1 Số tầng:25
Quy mô:4.497m2 Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:420 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:1
Số tầng:25
Quy mô:4.497m2
Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:420
Ngày hoàn thành:
2