TÀ BỂ GOLD CITY BÌNH PHƯỚC

Trang chủ 

› Dự án 

› Bình Phước 

Tổng quan dự án TÀ BỂ GOLD CITY BÌNH PHƯỚC
Tổng quan dự án TÀ BỂ GOLD CITY BÌNH PHƯỚC
Tiện ích dự án TÀ BỂ GOLD CITY BÌNH PHƯỚC
Tiện ích dự án TÀ BỂ GOLD CITY BÌNH PHƯỚC
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
371
Quy mô:
6.5 ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty CP Bất động sản Thành Phương.
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:6.5 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:371 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty CP Bất động sản Thành Phương.
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:6.5 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:371
Ngày hoàn thành:
2