SWAN PARK NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI

Trang chủ 

› Dự án 

Tổng quát dự án Swan Park Nhơn Trạch Đồng Nai
Tiến độ dự án SWAN PARK NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI
Tổng quát dự án Swan Park Nhơn Trạch Đồng Nai
Mặt bằng dự án SWAN PARK NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI
Tiến độ dự án Swan Park Nhơn Trạch Đồng Nai
Tiến độ dự án Swan Park Nhơn Trạch Đồng Nai
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
941.5ha
Mật độ xây dựng:
21.7%
Chủ đầu tư: Tập đoàn CFLD - Swancity
Loại: Khu đô thị Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:941.5ha Mật độ xây dựng:21.7%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn CFLD - Swancity
Loại: Khu đô thị
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:941.5ha
Mật độ xây dựng:21.7%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2