SWAN BAY ĐẠI PHƯỚC ĐỒNG NAI

Trang chủ 

› Dự án 

Tổng quan dự án Swan Bay Đại Phước Đồng Nai
Tiến độ dự án Swan Bay Đại Phước Đồng Nai
Tổng quan dự án Swan Bay Đại Phước Đồng Nai
Tiến độ dự án Swan Bay Đại Phước Đồng Nai
Tiến độ dự án Swan Bay Đại Phước Đồng Nai
Thiết kế dự án Swan Bay Đại Phước Đồng Nai
Thiết kế dự án Swan Bay Đại Phước Đồng Nai
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
200ha
Mật độ xây dựng:
17%
Chủ đầu tư: Tập đoàn China Fortune Land Development (CFLD)
Loại: Khu đô thị Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:200ha Mật độ xây dựng:17%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn China Fortune Land Development (CFLD)
Loại: Khu đô thị
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:200ha
Mật độ xây dựng:17%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2