Upload Image...
Phối cảnh dự án Sunshine Venicia Quận 2
Phối cảnh dự án Sunshine Venicia Quận 2
Thiết kế dự án Sunshine Venicia Quận 2
Thiết kế dự án Sunshine Venicia Quận 2
Tiện ích dự án Sunshine Venicia Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
24
Số căn:
245
Quy mô:
2.7 ha
Mật độ xây dựng:
23.6%
Chủ đầu tư: Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:24
Quy mô:2.7 ha Mật độ xây dựng:23.6%
Số căn hộ:245 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:24
Quy mô:2.7 ha
Mật độ xây dựng:23.6%
Số căn hộ:245
Ngày hoàn thành:
2