Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
35
Số căn:
1000
Quy mô:
22.000m2
Mật độ xây dựng:
31,21%
Chủ đầu tư: Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:5 Số tầng:35
Quy mô:22.000m2 Mật độ xây dựng:31,21%
Số căn hộ:1000 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:5
Số tầng:35
Quy mô:22.000m2
Mật độ xây dựng:31,21%
Số căn hộ:1000
Ngày hoàn thành:
2