SUNSHINE LEGEND SKY VILLA QUẬN 7 -THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 7

Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
23
Số căn:
250
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Sunshine
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2 Số tầng:23
Quy mô: Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:250 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Sunshine
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2
Số tầng:23
Quy mô:
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:250
Ngày hoàn thành:
2