Ánh đèn đã vẽ nên một vẻ đẹp toàn diện khi nhìn Sunshine Horizon Quận 4 từ phía xa.
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
34
Số căn:
972
Quy mô:
2.4 hecta
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:34
Quy mô:2.4 hecta Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:972 Ngày hoàn thành:31/12/2022
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:34
Quy mô:2.4 hecta
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:972
Ngày hoàn thành:31/12/2022
2