SUNSHINE CITY QUẬN 7-THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 7

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
9
Số tầng:
38
Số căn:
2.748
Quy mô:
99.174,5m2
Mật độ xây dựng:
29,5%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:9 Số tầng:38
Quy mô:99.174,5m2 Mật độ xây dựng:29,5%
Số căn hộ:2.748 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:9
Số tầng:38
Quy mô:99.174,5m2
Mật độ xây dựng:29,5%
Số căn hộ:2.748
Ngày hoàn thành:
2