SUNRISE CITY VIEW QUẬN 7 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 7

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
36
Số căn:
657
Quy mô:
15.729,6m2
Mật độ xây dựng:
32%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2 Số tầng:36
Quy mô:15.729,6m2 Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:657 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:2
Số tầng:36
Quy mô:15.729,6m2
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:657
Ngày hoàn thành:
2