SOUTH GATE TOWER QUẬN 7 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 7

Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
29
Số căn:
430
Quy mô:
27.000m2
Mật độ xây dựng:
31%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:29
Quy mô:27.000m2 Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:430 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:29
Quy mô:27.000m2
Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:430
Ngày hoàn thành:
2