Upload Image...
Phối cảnh dự án Sol Villas Quận 2
Phối cảnh dự án Sol Villas Quận 2
Phối cảnh dự án Sol Villas Quận 2
Tiện ích dự án Sol Villas Quận 2
Nội thất dự án Sol Villas Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
101
Quy mô:
4.5 ha
Mật độ xây dựng:
24
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Xây dựng Sài Gòn
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:4.5 ha Mật độ xây dựng:24
Số căn hộ:101 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Xây dựng Sài Gòn
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:4.5 ha
Mật độ xây dựng:24
Số căn hộ:101
Ngày hoàn thành:
2