SMARTEL SIGNIAL QUẬN 7

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
Số căn:
1150
Quy mô:
66.000m2
Mật độ xây dựng:
Đang cập nhật
Loại: Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3 Số tầng:
Quy mô:66.000m2 Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:1150 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:3
Số tầng:
Quy mô:66.000m2
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:1150
Ngày hoàn thành:
2