SKY PARK BÌNH CHÁNH

Trang chủ 

› Mua nhà 

Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
Quy mô:
6.952,20 m2
Mật độ xây dựng:
21%
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:6.952,20 m2 Mật độ xây dựng:21%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:6.952,20 m2
Mật độ xây dựng:21%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2