Tổng quan dự án Sea Mall Bình Châu
Tổng quan dự án Sea Mall Bình Châu
Tiện ích dự án Sea Mall Bình Châu
Tiện ích dự án Sea Mall Bình Châu
Tiện ích dự án Sea Mall Bình Châu
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
275
Quy mô:
5.18 ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Kim Tơ Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:
Quy mô:5.18 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:275 Ngày hoàn thành:01/12/2021
Chủ đầu tư: Kim Tơ Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:5.18 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:275
Ngày hoàn thành:01/12/2021
2