Upload Image...
Phối cảnh dự án Sarimi Sala Quận 2
Phối cảnh dự án Sarimi Sala Quận 2
Nội thất dự án Sarimi Sala Quận 2
Tiện ích dự án Sarimi Sala Quận 2
Tiện ích dự án Sarimi Sala Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
12
Số căn:
464
Quy mô:
1,56 ha
Mật độ xây dựng:
70%
Chủ đầu tư: Công ty Địa ốc Đại Quang Minh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:12
Quy mô:1,56 ha Mật độ xây dựng:70%
Số căn hộ:464 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Địa ốc Đại Quang Minh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:12
Quy mô:1,56 ha
Mật độ xây dựng:70%
Số căn hộ:464
Ngày hoàn thành:
2