SARICA CONDOMINIUM QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

Upload Image...
Phối cảnh dự án Sarica Condominium Quận 2
Phối cảnh dự án Sarica Condominium Quận 2
Thiết kế dự án Sarica Condominium Quận 2Thiết kế dự án Sarica Condominium Quận 2
Thiết kế dự án Sarica Condominium Quận 2
Phối cảnh dự án Sarica Condominium Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
8
Số căn:
175
Quy mô:
8.880m2
Mật độ xây dựng:
38%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:8
Quy mô:8.880m2 Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:175 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:8
Quy mô:8.880m2
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:175
Ngày hoàn thành:
2