Upload Image...
Phối cảnh dự án Sari Town Quận 2
Phối cảnh dự án Sari Town Quận 2
Tiện ích dự án Sari Town Quận 2
Tiện ích dự án Sari Town Quận 2
Thiết kế dự án Sari Town Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
4
Số căn:
Quy mô:
5 ha
Mật độ xây dựng:
45%
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block: Số tầng:4
Quy mô:5 ha Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:5 ha
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2