Tổng quan dự án căn hộ Saigon Sport City Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Saigon Sport City Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Saigon Sport City Quận 2
Mặt bằng dự án căn hộ Saigon Sport City Quận 2
Thiết kế dự án căn hộ Saigon Sport City Quận 2
Nội thất dự án căn hộ Saigon Sport City Quận 2
Tiện ích dự án căn hộ Saigon Sport City Quận 2
Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
30
Số căn:
4300
Quy mô:
640.000
Mật độ xây dựng:
25%
Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:10 Số tầng:30
Quy mô:640.000 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:4300 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Keppel Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:10
Số tầng:30
Quy mô:640.000
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:4300
Ngày hoàn thành:
2