Tổng quan dự án Safari Hồ Tràm Bình Châu
Mặt bằng dự án Safari Hồ Tràm Bình Châu
Tiện ích dự án Safari Hồ Tràm Bình Châu
Tiện ích dự án Safari Hồ Tràm Bình Châu
Tổng quan dự án Safari Hồ Tràm Bình Châu
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
Hơn 628 ha
Mật độ xây dựng:
25%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Condotel & Villas Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:Hơn 628 ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Condotel & Villas
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:Hơn 628 ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2