SAFARI HỒ TRÀM BÌNH CHÂU - CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2021

Trang chủ 

› Mua nhà 

Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
40
Số căn:
Quy mô:
6800000m2
Mật độ xây dựng:
25%
Loại: Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block: Số tầng:40
Quy mô:6800000m2 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:
Số tầng:40
Quy mô:6800000m2
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
2